S-a decis! 140 de urși și 97 de lupi urmează a fi vânaţi!

Academia Română, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a avizat proiectul ordinului ministrului Mediului prin care 140 de urși și 97 de lupi urmează a fi vânaţi.

 „Comunicat de presă privind aprobarea derogărilor pentru urs și lup în interesul sănătății și securității publice

          În data de 5 iulie 2017, Ministerului Mediului a transmis către Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN), proiectul de „Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante“. Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române a solicitat documente suplimentare, inclusiv centralizatorul sesizărilor adresate Ministerului Mediului de către populația care a suferit daune produse de ursul brun și lup.

De asemenea, CMN a solicitat efectuarea unor modificări în textul Ordinului, care să clarifice următoarele:

 • nu este vorba despre vânătoare la trofeu;
 • primează acţiunile de capturare şi relocare, recoltarea făcându-se numai în situaţiile bine justificate;
 • acţiunile de capturare şi relocare vor fi efectuate exclusiv de către personal tehnic de specialitate angajat;
 • responsabilitatea respectării procedurilor revine autorităţii publice teritoriale;
 • cifrele maximale propuse nu sunt de natură a afecta starea de conservare a celor două specii, iar relocarea exemplarelor capturate contribuie la reglarea densităţii populaţiilor lor în diverse zone ale ţării.

CMN anunță că va aviza acest proiect de Ordin numai în situația în care, pentru probleme cauzate de carnivorele mari, vor fi menționate, pentru fiecare caz în parte: a) măsurile concrete de conservare a speciilor vizate, b) măsurile luate de autorităţile locale pentru a preveni conflictele om-animal.

În același timp, CMN solicită Ministerului Mediului ca prin structurile teritoriale (agențiile de protecția mediului, garda de mediu) să se verifice punerea în aplicare a prevederilor legislației naționale și comunitare (Directiva Habitate), în mod special când ordinul va produce efecte.

Conform prevederilor legale în vigoare (art. 38 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011), în situații justificate, Ministerul Mediului poate acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorităţii, cu avizul prealabil al Academiei Române, „cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.“

Reamintim că derogările se acordă „numai în următoarele situaţii:

 • în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale;
 • pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor şi apelor, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;
 • în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, şi pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu;
 • în scopuri de cercetare ştiinţifică şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor;
 • pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B;
 • în interesul siguranţei aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare.“

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române accentuează asupra precizării că va aviza acest proiect de Ordin, numai în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, având mereu în vedere dezideratul conservării biodiversității autohtone prin respectarea legislației românești și comunitare.

Ne exprimăm disponibilitatea de a participa, alături de toți factorii interesați, la adoptarea unui plan de management și a unei strategii pe termen scurt și mediu, în vederea menținerii unor populații optime de carnivore mari, participanți esențiali în menținerea echilibrului ecologic al biocenozelor forestiere ale țării noastre, de o deosebită valoare națională și europeană.

În acest context, reamintim că, în octombrie 2016, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, nu a avizat „Ordinul de ministru pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică“, exprimându-și rezervele față de cifrele propuse pentru aceste specii, „posibil prea mari și posibil insuficient justificate“, și a solicitat organizarea de către Ministerul Mediului a unei consfătuiri la care să participe, alături de reprezentanți ai autorităților de resort centrale și județene, specialiști și lucrători din domeniul silvic, cinegetic și agricol, cadre de cercetare și didactice cu competențe în biologia și managementul speciilor de interes cinegetic, gestionari ai unor fonduri cinegetice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de mediu.

În cursul anului 2017, în mod special începând cu 20 martie 2017, Ministerul Mediului a organizat întâlniri ale Grupului de lucru pentru conservarea carnivorelor mari din România, precum și întâlniri cu reprezentanți ai unor autorități publice județene (consilii județene, prefecturi) și locale (primării), ai unor asociații de crescători de animale, de proprietari de terenuri, ai asociațiilor de vânătoare/sau gestionari ai fondurilor de vânătoare, organizații neguvernamentale (14 iunie 2017).

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române

Președinte: prof.dr. Vasile Cristea

Secretar științific: dr. Simona Mihăilescu.”, se arată în comunicatul Academiei Române.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.