Primăria Municipiului Câmpulung, județul Argeș, str. Negru Vodă nr.127, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:

  • inspector – clasa I, grad debutant – Direcția Tehnică, Urbanism și Situații de Urgență – Compartiment strategii urbane, gestionare documentații de urbanism şi cadastru

Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 

Condiții specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: construcţii sau arhitectură sau urbanism.

Datele de organizare ale concursurilor:

  • data afișării concursului: 13.08.2021
  • perioada de depunere dosare: 13.08 – 01.09.2021;
  • perioada selecţiei dosarelor de concurs: 02 – 08.09.2021;
  • proba scrisă: în data de 14.09.2021, ora 11,00;
  • proba interviu: în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Mai multe detalii se pot afla de pe site-ul primăriei Câmpulung sau se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung ori la numărul de telefon: 0248/512.820, fax 0248/510055 și nu în ultimul rând prin poșta electronică la adresa de email: resurse.umane@primariacampulung.ro sau de la secretarul comisiei de concurs, Țuțea Adrian-Ionuț, cel ce are funcţia de consilier resurse umane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.