Complexul Muzeal Golești la finalul reabilitării de peste 10 milioane de lei

Miercuri, 25 mai 2015, la ora 12.00, la  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii,conacul golesti va avea loc încheierea oficială a recepției lucrărilor aferente proiectului „AMENAJAREA COMPLEXULUI MUZEAL GOLEŞTI – REABILITAREA, CONSERVAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE” , Cod SMIS 15876, finanţat în cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.

Obiectivul general al proiectului a fost conservarea, reabilitarea și protejarea complexului muzeal Golești, un ansamblu arhitectural medieval din cadrul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Golești, în vederea valorificării potențialului turistic cultural local pe piața turistică națională și internațională.

 

„Amenajarea Complexului Muzeal Golești – reabilitarea, conservarea și punerea în valoare”

 

Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti include un ansamblu arhitectural medieval din care fac parte un conac fortificat şi alte clădiri clasate ca monumente istorice clasa A pe Lista Monumentelor istorice – cod AG-II-a-A-13697, stabilită prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.2314/2004, cu 10 poziţii reprezentând clădiri sau parcuri aflate în componenţa acestuia.

Conform Legii nr. 5 din 06.03.2005 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea  III – zone protejate, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii este considerat valoare de patrimoniu cultural de interes naţional şi monument istoric de valoare naţională excepţională, astfel orice intervenţie trebuie să întrunească condiţiile şi calităţile prevăzute în actele normative referitoare la domeniul monumentelor istorice.

Pe data de 11.07.2013 s-a semnat contractul de finanțare nr. 3756 pentru proiectul cu titlul Amenajarea complexului muzeal Golești – reabilitarea, conservarea și punerea în valoare”.

 Obiectivul general al proiectului constă în conservarea, reabilitarea și protejarea Complexului muzeal Golești, un ansamblu arhitectural medieval din cadrul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii aflat pe raza localității Golești, în vederea valorificării potențialului turistic cultural local pe piața turistică națională și internațională.

Obiectivul specific constă în amenajarea, reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a complexului muzeal Golești pentru valorificarea resurselor locale și creșterea calității serviciilor turistice în zona centrală a județului Argeș, la 10 km de Piteşti.

Proiectul  „Amenajarea complexului muzeal Goleşti – reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare” este în deplină concordanță cu Orientările Strategice Comunitare, întrucât rezultatele obținute prin acest proiect contribuie la îmbunătățirea gradului de atractivitate a regiunii și la crearea de noi locuri de muncă.

Beneficiari direcți ai proiectului sunt:

Turiștii;

Angajații complexului muzeal Golești;

Locuitorii zonei limitrofe complexului muzeal Golești;

Elevii, studenţii, cercetătorii, publicul interesat în domeniul istoriei, muzeologiei, restaurării şi conservării etc.

Consiliul Județean Argeș, judeţul Argeş.

Beneficiari indirecți ai proiectului sunt:

Agenții economici din domeniul construcțiilor şi instalaţiilor;

Furnizorii de servicii turistice;

Organizaţii cu profil cultural.

Contractul de lucrări a fost atribuit în urma procedurii de cerere de ofertă cu fază finală electronică. Câștigătorul a obținut primul loc în urma aplicării algoritmului de punctare, ofertând cel mai mic preț dintre cei 3 ofertanți. Pe data de 18.02.2015 s-a semnat contractul de lucrări cu SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA (firma lui Vasile Turcu, fostul acţionar de la Dinamo).

Prin prezentul proiect s-au amenajat, reabilitat și conservat: conacul, muzeul de etnografie, turnul porții, zidul de incintă cu 4 turnuri de colț, zidul de împrejmuire, parcul din jurul conacului, aleile din parc și parcarea.

Implemetarea proiectului se finalizează pe data de 30.06.2016, conform Actului adiţional nr. 3 la contractul de finanțare.

Valoarea totală a contractului a fost de 10.929.649,88 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 7.790.995,30 lei (fonduri nerambursabile FEDR – 7.040.722,45 lei; fonduri de la bugetul national – 594.452,94 lei; cofinantarea eligibila a beneficiarului – 155.819,91 lei).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.