Astăzi, CJSU Argeș a dat o nouă Hotărâre ce are ca scop revenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19:

JUDEŢUL ARGEŞ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ARGEŞ

HOTĂRÂREA NR. 71 din data de 11.10.2021

Având în vedere:

              – prevederile H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

   – Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

  – Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 cu completările si modificările ulterioare;

 – Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic cu completările si modificările ulterioare;

 – Ordinul ministrului sănătății nr.1309 din 21 iulie 2020  privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

 – Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-COV-2 pe durata stării de alertă , cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind managementul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G.nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș nr. 33085/11.10.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Argeș sub nr. 20149/ 11.10.2021;

          Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă extraordinară în data de 11.10.2021, ora ­­­ 15.00 a luat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1.  Se constată la data de 11.10.2021, incidența cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitațile administrativ­teritoriale din județul Argeș conform anexei 1, parte din prezenta hotărâre pentru care se vor aplica măsurile prevăzute în H.G. nr. 1090/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Art.2. In condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Argeș și, implicit, încadrarea acestor unități administrativ-teritoriale în alte limite de incidență, prezenta hotărâre urmează a fi reevaluată, la finalul perioadei menționate in anexă;

Art.3. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție astfel încât să acopere gura și nasul, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice închise și deschise de pe raza administrativ-teritorială a județului Argeș, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

Art. 4. Medicii și asistenții școlari care deservesc unitățile de învățământ al căror scenariu de funcționare impune participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la cursuri online, vor fi delegați în această perioadă la Direcția de Sănătate Publică Argeș, unde vor suplimenta personalul implicat în desfășurarea anchetelor epidemiologice.

Art. 5. În spațiile comerciale de tip supermarket, hypermarket unde există sisteme alternative de manipulare a produselor de tipul cărucioarelor /coșurilor de cumpărături cu roți si a coșurilor de mână se va renunța la utilizarea coșurilor de mână. Nu este permis accesul în spațiile comerciale a persoanelor care nu utilizează un sistem de manipulare al produselor.

Art.6. (1) Comitetele Locale pentru Situații de Urgentă din unitățile administrativ­ teritoriale din județul Argeș vor proceda cu celeritate la informarea persoanelor fizice/juridice, autoritățile și instituțiile publice cu privire la măsurile dispuse pentru prevenirea  și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, atât prin mass-media, cât și prin afișaj în locuri publice;

 (2) Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ­ teritoriale din județul Argeș vor iniția campanii de informare cu privire la conștientizarea persoanelor fizice și juridice asupra măsurilor de protective sanitară împotriva virusului Sars-Cov-2, a măsurilor de obligativitate a purtării măștii de protecție în spațiile publice închise și deschise, precum și a vaccinării împotriva virusului Sars-Cov-2.

Art.7­. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea articolul 1 din HCJSU nr. 70 din 10.10.2021;

Art.8­. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.

PREŞEDINTE C.J.S.U.

p.P R E F E C T

SUBPREFECT

IONESCU MIHAI LUCIAN

VICEPREŞEDINTE C.J.S.U.

                                                      INSPECTOR ŞEF                                                       I.S.U. ARGEŞ

Col. Bogdan OLAR

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.