Activitatea de  control desfăşurată de ITM Argeş în luna mai a.c.:

În domeniul relaţiilor de muncă

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale, ITM Argeş a efectuat un număr de 178 de controale. Astfel, la 29 de angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 88 persoane.

În urma acestor controale au fost  aplicate 26 de amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 490.000 lei.

La 3 angajatori au fost găsite peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare.

 In acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală conform prevederilor art.264 alin 4 din Codul Muncii, republicat. Deficienţele constatate în urma controalelor:

neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

neacordarea drepturilor salariale;

netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;

neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– confecții;

–  alimentație publică, transport;

– construcţii.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 190         de controale.

Au fost aplicate  un numar de 42 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 171.000 lei.                                                                                                                                                            Deficienţele constatate în urma controalelor:

– lipsă instruire SSM;

– lipsă control medical periodic;

– necomunicare eveniment;

– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

– exploatare forestieră, întreținere și reparații auto;

 – construcţii,  lucrări instalații electrice.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris  la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

Mihail Adrian Oprescu,                                                    Magdalena Petrache,

Inspector Şef                                                                   Referent

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.