Argeş – 151 obiective de investiții aprobate pentru finanţare!

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în județul Argeș au primit aprobare de finanțare un număr de 151 de obiective de investiții, ce se ridică la o sumă de 727.939.413,12 lei. Dintre acestea, 9 proiecte sunt ale Consiliul Județean Argeș, respectiv:

  • Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești – 75.962.617,00 lei
  • Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+696 – 4.563.432,94 lei
  • Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu – 10.442.549,00 lei
  • Modernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda – 9.796.700,00 lei
  • Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca – 14.440.072,00 lei
  • Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului – 11.842.320,00 lei
  • Pod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtop, L=24m, în comuna Băbana – 2.850.690,00 lei
  • Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti – 4.226.730,00 lei
  • Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti – 2.599.530,00 lei.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de alimentări cu apă, canalizări, infrastructură rutieră, grădinițe, școli și unități sanitare.

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Nr. Crt.            U.A.T  Denumire obiectiv investitii    Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 (lei)

1          Albeştii de Argeş        Extindere sistem alimentare cu apă sat Dobrotu comuna Albeștii de Argeș și reabilitare sistem alimentare cu apă (stație pompare Ungureni Izlaz) sat Albești Ungureni comuna Albeștii de Argeș            541.450,00

2          Albeştii de Muscel      Extindere rețea apă în sat Albești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș            803.111,00

3          Albeştii de Muscel      Extindere rețea apă în sat Cândești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș            130.388,00

4          Albeştii de Muscel      Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș   524.503,96

5          Albota Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila,  Albota  3.067.623,00

6          Albota Asfaltare drumuri locale: Necșulești, Invănești, Lunca, Gârla, Brăinești, Varvara, Lazara, Paraschiva, Florin Baie, Linia Bisericii, Ulm, Gioroc, Prelungire Gioroc       6.187.526,00

7          Aninoasa         Pod trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broșteni, ce asigură legătura la școala gimnazială Broșteni, în comuna Aninoasa, județul Argeș       3.997.822,00

8          Arefu   Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în zona turistică Moliviș din comuna Arefu județul Argeș   7.655.240,00

9          Bascov            Înființare creșă în comuna Bascov, jud. Argeș           2.181.936,57

10        Băbana            Modernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa          3.705.784,00

11        Băiculeşti        Prima înfiinţare sistem centralizat de canalizare în satele Măniceşti, Stejari, Argeşani, Băiculeşti şi Zigoneni, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş       20.458.405,00

12        Bălileşti           Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești, județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare comuna Bălilești, județul Argeș        27.316.774,87

13        Bălileşti           Construire grădiniță cu program prelungit 50 copii, în satul Bălilești, comuna Bălilești, jud. Argeș       2.298.763,00

14        Beleţi-Negreşti            Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Negrești în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș 98.302,00

15        Beleţi-Negreşti            Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Lentea, în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș 152.799,00

16        Beleţi-Negreşti            Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Beleți, în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș 59.767,00

17        Berevoeşti       Asfaltare drum comunal strada Drăgana satul Ungureni, comuna Berevoești, județul Argeș   578.712,00

18        Berevoeşti       Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Berevoești, județul Argeș            7.139.053,00

19        Bîrla    Extindere rețea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale și Bîrla și înființare rețea alimentare cu apă în satele Urluieni, Afrimești, Zuvelcați, Brabeți, Șelăreasca, Ciocești, Mîndra și Malu, comuna Bîrla, județul Argeș   10.955.034,28

20        Bogaţi Extindere sistem de canalizare comuna Bogați, județul Argeș           3.987.247,00

21        Boteni Podeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni, județul Argeș        71.580,00

22        Boteni Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni, județul Argeș            497.280,00

23        Boţeşti Asfaltare drum sătesc din DJ 702, L=2km şi drum sătesc din DJ 702, L=1 km, comuna Boţeşti, judeţul Argeş 3.007.710,00

24        Bradu  Înființare creșă în comuna Bradu, județul Argeș        2.181.936,57

25        Brăduleţ          Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț, județul Argeș            11.820.377,00

26        Budeasa          Reabilitare, dotare Școală Gimnazială, Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș   591.800,00

27        Bughea de Jos Reabilitare drum comunal DC Poenandre comuna Bughea de Jos    1.215.353,00

28        Buzoeşti          Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești, județul Argeș            4.873.286,00

29        Căldăraru        Construcţie gradiniță cu program normal în satul Căldăraru, comuna Căldăraru, judeţul Argeş   1.376.731,27

30        Călineşti          Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe Drum Comunal Călinești Vale, L=1,8 km în comuna Călinești, județul Argeș         1.507.902,00

31        Câmpulung      Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800 ) din Municipiul Câmpulung, județul Argeș   4.312.010,00

32        Câmpulung      Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung județul Argeș            12.543.508,00

33        Câmpulung      Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr. 145, Câmpulung, județul Argeș  3.945.806,00

34        Câmpulung      Reabilitare pod Șoseaua Națională     1.154.950,00

35        Căteasca          Amenajare gospodărie de apă, sat Siliștea, comuna Căteasca, jud. Argeș            1.414.997,51

36        Cepari  Sistem de alimentare cu apă satele Cepari Ungureni și Urluiești, comuna Cepari, județul Argeș            6.274.919,74

37        Cepari  Realizare pod peste Valea Cărpenișului, satul Cărpeniș, cătunul Rotundu, comuna Cepari, județul Argeș   484.925,00

38        Cepari  Realizare pod peste Valea Sarboii, cătunul Budani, comuna Cepari, județul Argeș  277.984,00

39        Cepari  Realizare pod peste Valea Urluiești, satul Urluiești, cătunul Neagos, comuna Cepari, județul Argeș   277.151,00

40        Cetăţeni           Extindere, reabilitare şi modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş           5.314.244,00

41        Cicăneşti         Extindere alimentare cu apă în comuna Cicănești județul Argeș        528.449,00

42        Cicăneşti         Reabilitare și dotare școală Nicolești sat Mioarele comuna Cicănești            529.848,00

43        Ciofrângeni     Modernizare reţea de apă, extindere reţea de canalizare şi racordarea gospodăriilor la canalizarea menajeră, în comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş 9.695.429,89

44        Ciofrângeni     Grădinița și amenajări exterioare (împrejmuire etc.)   1.500.354,00

45        Ciomăgeşti      Sistem alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și Beculești, comuna Ciomăgești, județul Argeș       2.300.323,00

46        Ciomăgeşti      Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare școală, com. Ciomăgești, jud. Argeș            2.528.355,00

47        Ciomăgeşti      Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare dispensar, sat Cungrea, com. Ciomăgești, jud. Argeș           719.627,00

48        Cocu    Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și Cocu, comuna Cocu, județul Argeș       7.387.134,00

49        Corbeni           Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizare drumuri de interes local în satele Poienari și Bucșenești, comuna Corbeni, județul Argeș          5.132.951,00

50        Coşeşti            Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Coșești, județul Argeș 8.350.638,00

51        Cotmeana        Alimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești comuna Cotmeana            7.405.719,00

52        Cuca    Construire dispensar uman în comuna Cuca, județul Argeș   2.022.624,00

53        Curtea de Argeș          Grădiniță cu program prelungit, Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș            3.037.449,00

54        Curtea de Argeș          Înființare creșă în municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș     2.283.767,52

55        Davideşti         Extindere rețea canalizare menajeră drum Olteanca, în comuna Davidești, județul Argeș   465.815,00

56        Davideşti         Extindere rețea canalizare menajeră DC 85 Etapa II, în comuna Davidești, județul Argeș   713.210,00

57        Davideşti         Refacere structură rutieră pe DC 85 în urma execuției lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Davidești, județul Argeș       345.396,00

58        Dîmbovicioara Modernizare drumuri locale în comuna Dîmbovicioara, judeţul Argeş            4.602.170,00

59        Dobreşti          Pod nou peste Valea Carcinov în satul Furești, comuna Dobrești, județul Argeș            1.861.439,00

60        Domneşti         Lucrări de amenajare canalizare menajeră, rețea apă   6.145.820,00

61        Drăganu          Reabilitare școala George Marinescu, în comuna Drăganu, județul Argeș            1.210.659,00

62        Godeni            Reabilitare drum comunal Olteanu comuna Godeni, județul Argeș   2.424.411,00

63        Hârseşti           Modernizare drumuri de interes local, comuna Hârsești, județul Argeș            4.659.079,00

64        Hîrtieşti           Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B din satul Hîrtiești, com. Hîrtiești, jud. Argeș    1.735.340,00

65        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești  75.962.617,00

66        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+696            4.563.432,94

67        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu       10.442.549,00

68        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Modernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda     9.796.700,00

69        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca           14.440.072,00

70        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului       11.842.320,00

71        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Pod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtop, L=24m, în comuna Băbana     2.850.690,00

72        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti     4.226.730,00

73        Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș  Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti       2.599.530,00

74        Leordeni          Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în satele Schitu Scoicești, Glîmbocata Deal și Glîmbocata, comuna Leordeni, județul Argeș            4.582.642,29

75        Leordeni          Construire grădiniță în satul Cotu Malului, comuna Leordeni, județul Argeș            555.044,56

76        Lereşti Extindere rețea de canalizare menajeră: strada Valea Foii, strada Roman, strada Răceni și ulița Redea, comuna Lerești, județul Argeș            1.916.762,42

77        Lunca Corbului           Grădiniță cu program normal, sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului, județul Argeș   1.802.049,00

78        Mălureni          Modernizare drum local Bohari, comuna Mălureni, județul Argeș     1.458.827,00

79        Mărăcineni      Înființare dispensar uman în comuna Mărăcineni, Argeș, sat Argeșelu, DJ 740            1.023.858,39

80        Mărăcineni      Reabilitare și modernizare prin asfaltare strada 10, strada Trandafirilor și strada Vile, comuna Mărăcineni, județul Argeș – Etapa I: strada Trandafirilor și strada Vile       914.975,02

81        Merişani          Realizare sistem de alimentare cu apă a satului Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș   2.935.000,00

82        Merişani          Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș   5.349.155,67

83        Miceşti            Alimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești, comuna Micești, județul Argeș            799.328,00

84        Miceşti            Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 copii, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș 1.256.903,00

85        Miceşti            Grădinița cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș            1.650.214,00

86        Miceşti            Înființare creșă în comuna Micești, jud. Argeș           2.181.936,57

87        Miceşti            Înființare dispensar uman în comuna Micești județul Argeș   2.658.703,35

88        Miceşti            Amenajare intersecții în comuna Micești, județul Argeș         135.618,00

89        Miceşti            Pod pentru trafic ușor pe drum lateral din DJ 740, peste apa Miceasca, punctul Băile Comunale, comuna Micești, județul Argeș     797.129,00

90        Mihăeşti          Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici, comuna Mihăești, județul Argeș   9.256.928,00

91        Mioarele          Pod din b.a. peste râul Argeșel, sat Suslănești, punctul Pătran, comuna Mioarele, județul Argeș   1.482.802,00

92        Mioveni           Construire corp B – Grădinița cu Program Normal P+1E+Terasă circulabilă            1.859.495,28

93        Mioveni           Reabilitarea termică a clădirilor: Școală – clădire principală P+2, Atelier școlar-P, Sală de sport-P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni     4.469.644,87

94        Mioveni           Construire Spital Orășenesc S+P+6E, Mioveni, jud. Argeș   93.678.096,00

95        Miroşi  Extindere rețea de apă în satele Miroși și Surdulești din comuna Miroși, județul Argeș            5.460.425,00

96        Morăreşti         Extindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Luminile, comuna Morărești, județul Argeș   1.090.097,00

97        Moşoaia           Demolare și construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleorman, în comuna Moșoaia, județul Argeș   2.380.901,27

98        Mozăceni         Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Mozăceni, județul Argeș            521.839,00

99        Muşăteşti         Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Mușătești, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vîlsănești, Valea Muscelului, Stroești și gospodăria de apă în comuna Mușătești, județul Argeș            4.320.443,40

100      Negraşi            Construire dispensar uman în satul Negrași, comuna Negrași            610.655,28

101      Nucşoara         Alimentare cu apă sat Slatina comuna Nucșoara        4.424.872,00

102      Oarja   Alimentare cu apă în comuna Oarja, județul Argeș    7.319.440,00

103      Oarja   Pod din beton armat peste pârâul Neajlov, în comuna Oarja județul Argeș   483.565,00

104      Pietroşani        Alimentare cu apă-distribuție, sat Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș            884.834,00

105      Pietroşani        Inființarea rețelei publice de apă uzată comuna Pietroșani, județul Argeș            24.058.236,00

106      Pitești  Consolidare și reabilitare clădire tronson I-Colegiul Național Zinca Golescu            4.905.932,87

107      Pitești  Extindere și reabilitare imobil școala-Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân  17.500.492,60

108      Pitești  Reabilitare termică – Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”         1.092.194,76

109      Pitești  Reabilitare și consolidare Colegiul Național Ion C. Brătianu 3.458.272,96

110      Poienarii de Muscel     Captare izvor Valea Iederii în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș            492.898,00

111      Poienarii de Muscel     Rest de executat – Amenajare clădire cabinete medicale în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș 1.007.474,00

112      Popeşti            Modernizare drum de interes local și ulițe, în comuna Popești, județul Argeș            7.464.976,00

113      Priboieni          Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni, județul Argeș   3.030.076,39

114      Râca    Modernizare drumuri de interes local în comuna Râca, județul Argeș           5.012.229,00

115      Răteşti Alimentare cu apă în satul Mavrodolu, comuna Rătești, județul Argeș          1.489.283,00

116      Recea  Modernizare drumuri comunale, L=4,587 km în comuna Recea, județul Argeș            4.372.380,00

117      Rociu   Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș   11.598.878,68

118      Rociu   Construire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu, județul Argeș          2.315.032,00

119      Rociu   Pod pe DC 104 peste pârâul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu, județul Argeș          649.951,00

120      Rucăr   Asfaltare DC 21 Satic comuna Rucăr 11.866.435,00

121      Sălătrucu         Modernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu județul Argeș            4.119.394,00

122      Schitu Goleşti Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș-etapa I  8.652.167,00

123      Slobozia          Suplimentare sursă și capacități de înmagazinare apă potabilă în comuna Slobozia, județul Argeș   2.540.848,00

124      Slobozia          Realizare sistem de canalizare în comuna Slobozia, județul Argeș     1.231.000,00

125      Stâlpeni           Reabilitare canalizare și înființare stație de epurare în zona centrală „Blocuri vechi” în comuna Stâlpeni, județul Argeș          1.844.599,00

126      Stâlpeni           Extindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Ulița Cicu Preoteasa, comuna Stâlpeni, județul Argeș            1.317.623,00

127      Stâlpeni           Extindere rețea publică de apă uzată sat Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș            2.870.138,00

128      Stâlpeni           Prima înființare rețea publică de apă uzată în sat Rădești comuna Stâlpeni, județul Argeș – branșamente pentru 350 de case        1.064.516,00

129      Ştefan cel Mare           Construire dispensar uman în satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș   2.026.183,00

130      Ștefănești        Execuție pod peste pârâul Valea Mare-zona Negrilești, oraș Ștefănești, județul Argeș            966.734,00

131      Stoeneşti         Reabilitare rețea alimentare apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești, județul Argeș        9.089.053,84

132      Stolnici            Construire Dispensar uman în comuna Stolnici, județul Argeș           1.596.218,00

133      Şuici    Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului din comuna Șuici județul Argeș            2.000.961,00

134      Şuici    Școală gimnazială Toma Brătianu sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș (școala primară clasele I-IV)    843.832,00

135      Suseni  Reabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Găleșești, Strâmbeni, Suseni și Cerșani, în comuna Suseni, județul Argeș 3.087.216,80

136      Suseni  Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Marin Braniște” din satul Suseni, comuna Suseni,  județul Argeș 1.076.194,35

137      Teiu     Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391        3.934.124,04

138      Tigveni            Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Badislava comuna Tigveni județul Argeș   3.645.282,00

139      Tigveni            Reabilitare școală cu clasele V-VIII sat Bârseștii de Jos, comuna Tigveni județul, Argeș   518.715,00

140      Ţiţeşti  Modernizare drum de interes local Monument, L=749,45 m în comuna Țițești, județul Argeș            493.799,00

141      Topoloveni      Construire și dotare creșă în orașul Topoloveni, județul Argeș           2.585.883,33

142      Topoloveni      Construire pod din beton armat, L=60 m, peste Râul Cârcinov, pe Strada Fântânii, în orașul Topoloveni, județul Argeș        2.334.266,70

143      Uda     Sistem de alimentare cu apă a satelor Cotu, Greabăn și Miercani, comuna Uda, judeţul Argeş            2.895.918,00

144      Uda     Alimentare cu apă sat Săliștea            202.245,00

145      Ungheni          Extindere alimentare cu apă satele Humele, Găujani și Satu Nou comuna Ungheni            555.507,00

146      Ungheni          Grădinița cu program normal, satul Ungheni, comuna Ungheni, județul Argeș            1.650.214,00

147      Valea Danului Extindere alimentare cu apă comuna Valea Danului județul Argeș    2.407.251,00

148      Valea Danului Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului județul Argeș            2.675.610,00

149      Vedea  Reabilitarea şi modernizarea Liceului tehnologic Vedea-corp C1, comuna Vedea, judeţul Argeş   3.001.792,00

150      Vlădeşti           Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Coteasca, Drăghescu şi Putina, comuna Vlădesti, judeţul Argeş         4.918.447,31

151      Vultureşti        Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș            3.921.413,00

Total              727.939.413,12

                                   

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.